Posts Tagged ‘Nicole Jacquard’

"Letters + Words" Exhibition at Taboo Studio

 Trudee Hill  Brittany Isenberg  Clara Vichi Clare Hillerby From today until September 17th you can visit the exhibition “Letters + Words” at Taboo Studio. Des d’avui i fins el dia 17 de setembre es pot visitar l’exposició “Letters + Words” a Taboo Studio. Jewelry
: Boris Bally, Nancy Bonnema, Trudee Hill, Clare Hillerby, Brittany Isenberg, Nicole [...]


Nicole Jacquard

En les peces que crea aquesta artista combinant diversos materials sempre el color hi té un paper destacat, a cops reproduint fragments d’estampats i a cops donant a les superfícies qualitats pictòriques. Participa a l’exposició “JuJu Magic” que començarà el dia 27 de Gener a Facèré Jewelry Art Gallery. This artist combines in her pieces [...]