Posts Tagged ‘Kirsten Plank’

Kirsten Plank

La transformació d’un objecte, amb aquesta idea la joiera crea unes joies que passen d’una forma a una altra. Contenidors i mòduls que s’apilen esdevenen collarets i anells un cop les peces s’han canviat de lloc ocupant un espai diferent. De bon començament som davant d’un objecte, la metamorfosi del qual el converteix finalment en [...]