Posts Tagged ‘Joan Codina’

The New Online Shop by Carles and Joan Codina

The New Online Shop by Carles and Joan Codina

                      Codina is the online shop created by Carles and Joan Codina. They combine new technologies and tranditional technigues to create all kinds of jewelry. Codina és la botiga online que han creat  en Carles i en Joan Codina. Combinen noves tecnologies i tècniques tradicionals per [...]