Posts Tagged ‘Inkyoung Hwang’

Inkyoung Hwang

Aquestes complicades composicions formades per petites peces de materials diversos i de formes variades que s’interseccionen i sobreposen són uns fermalls originals i delicats. Galerie Marzee i Klimt02.