Posts Tagged ‘Emily Gill’

Emily Gill

La majoria de les joies d’aquesta artista fan referència a plantes i flors. M’agraden molt les peces d’esmalts. Metal Arts Guild of Canada. Many of this artist‘s jewels refer to plants and flowers. I love her enameled pieces. Metal Arts Guild of Canada.