Posts Tagged ‘Deganit Stern Schocken’

Deganit Stern Schocken

Aquestes peces són del 1993 i 1994, les he escollit perquè m’agrada el tractament d’aquestes formes arrodonides. Deganit Stern Schocken participa en l’exposició “No problem (?)” que des d’avui i fins el dia 14 de Mars es pot visitar a la Gallery Loupe de Montclair. These pieces are from 1993 and 1994. I chose them [...]