Posts Tagged ‘Alice Sprintzen’

Alice Sprintzen

L’ artista crea joies a partir d’objectes trobats, aquesta és una pràctica habitual en la joieria actual, elements que prenen un nou sentit quan canvien de funció. M’ha agradat trobar al final de la justificació del seu treball, en el seu web, la reflexió de Picasso que reprodueixo a continuació. Ganoksin. “One day, in a [...]