Ireland

Katherine Browne

Katherine Browne is an Irish jeweler who has her workshop and gallery in Santander (Spain) where you can currently visit the exhibition “Joyas Casi Volátiles” showing jewels by Browne as well as those by Pep Fajardo, Chelo Matesanz, Miriam Ocariz, Manuel de la Rosa, and José Luis Vicario. Katherine Browne és una joiera ilandesa que [...]


Luana Coonen

Small fragments of nature are collected by this artist and are transformed into very special jewels. Crafthaus. Petits fragments de la natura són recollits per aquesta artista i transformats en joies molt especials. Crafthaus.


Vivienne Martin

Les peces d’aquesta dissenyadora tèxtil són lleugeres i delicades, sap combinar molt bé els fils per crear transparències i volums. Rise Creatives. Pieces by this textile designer are light and delicate. She expertly combines different threads to create transparencies and volumes. Rise Creatives.


Sabrina Meyns

Paper i plata per realitzar peces que s’han inspirat en les plantes i flors del jardí. A l’autora li agrada fixar-se en els petits detalls i en la fragilitat d’aquests elements. Kit and caboodle.


Eily O’Connell

Les primeres imatges que he vist del treball d’aquesta jove artista ha estat al blog Found Object, la seva obra està lligada a la natura i a l’intervenció de les persones en el procés de manipulació genètica. Crea conjunts amb formes orgàniques i materials naturals que adquirexen un nou sentit. Klimt02 i National Museum of [...]


Angela O’Kelly

Aquesta artista combina el paper i el tèxil amb tècniques mixtes a l’hora de realitzar les seves originals creacions. El color i l’element que es repeteix solen ser una constant en el seu treball.