Saturday, May 30th, 2015

Mar Sánchez

Dimensiones III

 

Joyas Mar escultuas-059

 

While we eat, walk or work there are many things that happen that are beyond our perception. The best proof of this could be the way these pieces emerged. They come from drawings I usually do automatically while talking on the phone or waiting times.

For me there are in our subconscious authentic parallel realities. And this is the starting point of the line of work of these pieces .

 

Mentre mengem, caminem o treballem, hi ha moltes coses que succedeixen que estan més enllà de la nostra percepció. La millor prova d’això podria ser la forma en què aquestes peces van sorgir. Vénen de dibuixos que sòl fer de forma automàtica mentre parlo per telèfon o durant els temps d’espera.

Per a mi hi ha al nostre subconscient autèntiques realitats paral·leles. I aquest és el punt de partida de la línia de treball d’aquestes peces.

 

Mientras comemos, caminamos o trabajamos, hay muchas cosas que suceden que están más allá de nuestra percepción. La mejor prueba de esto podría ser la forma en que estas piezas surgieron. Vienen de dibujos que suelo hacer de forma automática mientras hablo por teléfono o durante los tiempos de espera.

Para mí existen en nuestro subconsciente auténticas realidades paralelas. Y este es el punto de partida de la línea de trabajo de estas piezas.

 

Joyas Mar escultuas-115

 

Dimensiones XI a

 

Dimensiones I

 

Dimensiones X a

 

Dimensiones VII

 

Dimensiones IX b

 

Dimensiones VII b

 

Mar Sánchez is a member of the Bigòrnia collective which is currently presenting the exhibition “Dispersió” at Context Gallery in Sant Cugat del Vallès until June 19th. For more information visit her website and blog.

 

La Mar Sánchez forma part del col·lectiu Bigòrnia el qual actualment presenta l’exposició “Dispersió” a la galeria Context de Sant Cugat del Vallès fins el dia 19 de juny. Trobareu més informació al seu web i al seu blog.

 

 


Leave a Reply

*