Saturday, March 7th, 2015

Montserrat Lacomba. “Concerning the Landscape” Series

 

Purple River Memories. Brooch. 40 x 95 x 15 mm. Silver, nickel silver, engraved and enameled copper and purpurite. 2014. Photograph by JM. Oliveras.

 Purple River Memories. Brooch. 40 x 95 x 15 mm. Silver, nickel silver, engraved and enameled copper and purpurite. 2014. Photograph by JM. Oliveras.

 

 

“Concerning the Landscape” Series.

As I’ve grown older, I’ve become increasingly closer to nature. Observation of the landscape has become a sort of daily ritual, during which I have a constant awareness of the changes and mysteries of life that will never be revealed. I bring the shapes, colors and textures that are part of these landscapes into my pieces, so I may remember them, thereby inviting the viewer to sense those same places and make them their own.

 

Sèrie “En relació amb el paisatge”.

A mesura que m’he anat fent gran m’he sentit cada cop més a prop de la natura. L’observació del paisatge s’ha convertit en una mena de ritual diari, durant el qual prenc conciència dels canvis constants i dels misteris de la vida, que mai descobriré. Intento traslladar formes, colors i textures que constitueixen part d’ aquests paisatges a les meves peces, així rememorar-los i convidar a l’espectador a intuir aquells indrets per fer-los també seus.

 

 

Crater. Brooch. 90 x 85 x 10 mm. Silver, enameled copper and turmaline. 2015. Photograph by JM. Oliveras

Crater. Brooch. 90 x 85 x 10 mm. Silver, enameled copper and turmaline. 2015. Photograph by JM. Oliveras.

 

Sun and Boat. Brooch. 70 x 90 x 10 mm. Enameled copper, nickel silver, silver and blue quartz with pyrite. 2015. Photograph by JM. Oliveras

Sun and Boat. Brooch. 70 x 90 x 10 mm. Enameled copper, nickel silver, silver and blue quartz with pyrite. 2015. Photograph by JM. Oliveras.

 

SeaWaveWeb

Sea Wave. Necklace. 72 x 3,5 cm. Silver, cultivated pearls, hematite and enameled copper. 2015. Photograph by JM. Oliveras

 

Cloud Moss. Brooch. 80 x 70 x 15 mm. Enameled copper, silver, nickel silver and staurolite. 2015

Cloud Moss. Brooch. 80 x 70 x 15 mm. Enameled copper, silver, nickel silver and staurolite. 2015.

 

 

I present some jewels from my new series about the landscape that I started a few months ago, most using natural stone to occupy a prominent space. You can find more information about my work on my website, my page on Klimt02, Facebook Fan Page, Instagram, Pinterest, Twitter, Google+, Linkedin, and Flikcr.

Older posts.

 

Us presento algunes de les joies de la meva nova sèrie sobre el paisatge que he començat fa uns mesos, a moltes d’elles faig servir pedres naturals ocupant un espai destacat. Podeu trobar més informació de la meva feina al meu web, la meva pàgina al Klimt02, la Fan Page del FacebookInstagram, Pinterest, Twitter, Google+, Linkedin i Flikcr.

Posts anteriors.

 

 


Leave a Reply

*