Wednesday, January 29th, 2014

Àngel Reguera Fundició de Metalls

IMG_2291

 

A few days ago Àngel Reguera showed me his workshop. I was always curious wondering what was behind that wall between the counter and the casting area. In a short time he told me many things, but my eyes did not have time to absorb everything.

 

Fa uns dies l’Àngel Reguera em va deixar entrar al taller, sempre m’havia encuriosit pensar què hi havia darrere la paret que separa el taulell d’entrada del que és la fundició. En poca estona em va explicar moltes coses mentre els meus ulls no tenien temps d’abastar-ho tot.

 

IMG_2245

IMG_2248

IMG_2247

IMG_2250

IMG_2254

IMG_2256

IMG_2260

IMG_2263

IMG_2264

IMG_2272

IMG_2274

IMG_2278

IMG_2281

IMG_2288

 

I am sure that many of you who are working in the Barcelona area know Angel.  He has continued, despite his history studies and other interests, with his father’s work and currently is the owner of the foundry Àngel Reguera Fundició de Metalls. Metal casting is a process used by jewelers that allows many possibilities when you work.  A mold is made of the piece and then filled with wax. Then they make a tree with all the wax pieces and cover it with plaster.  Finally the mold of plaster is filled with metal.  The entire process takes 24 hours minimum and every step has to be well done and controlled (temperature is a very important point) to obtain a good result. Angel is a very busy person but a few days ago he was courteous enough to show me all his work processes and I’m very grateful for that.

Ben segur  que molts dels que treballeu a l’àrea de Barcelona coneixeu a l’Àngel. Ell ha continuat, malgrat els seus estudis d’Història o d’altres interessos, la feina del seu pare i actualment és el propietari de l’empresa Àngel Reguera Fundició de Metalls. La fosa és un procés utilitzat pels joiers que permet moltes possibilitats alhora de treballar. D’una peça se’n fa un motlle  que s’emplena de cera, després amb unes quantes peces de cera se’n fa un arbre que es cobreix de guix, finalment aquest moltlle de guix s’emplena de metall, tot el procés dura com a mínim 24 hores i cal controlar i fer bé cada pas (la temperatura és un punt molt important) per obtenir un bon resultat. L’Àngel és una persona molt ocupada però fa uns dies va ser molt amable en mostrar-me tot el procés de treball i li estic molt agraida.

 


Leave a Reply

*