Tuesday, April 2nd, 2013

Enric Majoral, Recent Work

 

 

Enric Majoral Born Sabadell 1949. Between 1972 and 1974  he settled in Formentera and set off on a path devoted to jewellery. His most personal work is creative, neither confined nor complicated by techniques or materials. Starting from the basis of intuition and experimentation as a working method he creates conceptually daring and innovative pieces which are in turn essentially modern.

Refined organic forms, spontaneous lines, an almost abstract line traced on flexible metal; hollows in which inner spacer are hidden; emptiness/fullness; the intimacy of a miniature architecture; or a daring to include live beings such as lichens within the piece of jewellery. A re-invention of materials, used to make unexpected shapes.

Enric Majoral conceives of jewellery as a means of expression and as a world view. Experience, nature, his own roots and memories of places are the source of his work. And work and life are inseparable. 

 

 

 

 

 

Enric Majoral (Sabadell, 1949) s’estableix a Formentera l’any 1972 i el 1974 inicia el camí de la dedicació a la joieria. La seva obra més personal és un treball creatiu sense limitacions ni complexos alhora d’usar tècniques i materials. Partint de la intuïció i l’experimentació com a mètodes de treball, crea unes peces de concepte atrevit i innovador que esdevenen essencialment modernes.

Formes orgàniques depurades, traços espontanis, la línia gairebé abstracta del metall flexible, els forats i espais que amaguen interiors; els volums i les masses rotundes de l’or, del bronze o de la plata creen un diàleg entre el ple i el buit, un intimisme d’una arquitectura en miniatura o la gosadia d’ incloure éssers vius com els líquens en una joia. La reinvenció dels materials en utilitzar-los de formes sorprenents.

Enric Majoral concep la joia com una forma d’expressió i visió del món. Les vivències, la  natura, els propis orígens i la memòria dels llocs són a les arrels de la seva obra. I obra i vida són indissociables. 

 

 

Corona” Series

 

 

 

Fil Pla V2” Series

 

 

Corona” and “Fil Pla V2” are two of the recent collections presented by Enric Majoral. In the first pictures you can see the most personal recent work by this artist.

Older posts from Enric Majoral and Majoral.

Corona” i “Fil Pla V2” són dues de les col·leccions que recentment ha presentat l’Enric Majoral. Al començament es poden veure imatges del treball recent més personal d’aquest artista.

Posts anteriors de l’Enric Majoral i de Majoral.


One Response to “Enric Majoral, Recent Work”

  1. Thanks Montserrat, I am a big fan of Majoral! Their work is very inspirational and so is their website …

Leave a Reply

*