Monday, February 18th, 2013

My Recent Work: “Impossible Landscapes” Series

 

“El paisatge és un terra en imatge, una cosa plana posada dreta, una mirada dempeus: allò que tenim als ulls, dret als ulls, de tot allò altre que tenim als peus.”

Perejaume: El paisatge és rodó.

 

“Landscape with a Hole”

Brooch. 6.5 x 9 x 1.5 cm. Enameled and oxidized copper and silver.

 

“Words and Landscapes (to Jacint Verdaguer, poet)”

Brooch. 5.5 x 9.5 x 1.5 cm. Engraved and enameled copper. oxidized copper and silver.

 

“Montsenyserrat Mountain”
Brooch. 9 x 9 x 1.5 cm. Enameled and oxidized copper and silver.

“Impossible Landscapes” Series

It is impossible to understand art separated from feelings. It is a precise manifestation of reflections to be expressed and shared with others.  Art is uneasiness.

Painter Joaquim Mir remained captivated by the landscape of Torrent de Pareis on the island of Majorca and over time he searched for places from which one could see landscapes never previously painted.

Poet Jacint Verdaguer, of whom Joan Maragall wrote “no one knows the aspect of our land more than he,” in his notebooks of excursions to the Pyrenees had annotated descriptions of the landscape, orientative sketches, linguistic observations, writings and annotations that he would later use in the “Canigó” and others of his literary works.

The “Impossible Landscapes” series is born mainly from the admiration I feel for the painters and artists who have extensively treated the topic of landscape throughout the years, since it stopped being merely the background of the picture but instead became the focus of the work.  The same holds true for my recognition of the writers who make us imagine and transport us to unknown lands that we each come to know and interpret in our own way.

When we are surrounded by the landscape, our view gets lost into the infinite where there are no limits.  When we frame a fragment of landscape through a window or with a camera, however, that fragment assumes another sense and we make it ours.  Loving the land and surrounding landscape has led me to seek new landscapes that, once captured, become impossible. I move them to small wearable pieces, like windows, that invite the viewer to imagine and fantasize.

 

“The Square Lake and a Window”
Brooch. 7.5 x 8.5 x 1.5 cm. Nickel silver and enameled copper.

Sèrie “Paisatges impossibles”

No es pot entendre l’art deslligat dels sentiments. És la manifestació de reflexions que cal expressar i compartir amb els demés. L’art és neguit.

El pintor Joaquim Mir va quedar captivat pel paisatge del Torrent de Pareis a Mallorca i durant temps hi va cercar els racons des d’on es podia contemplar el que ningú altre havia pintat.

A les llibretes de les seves excursions pirenenques el poeta Jacint Verdaguer, de qui Joan Maragall va escriure “ningú com ell coneixia la fesomia de la nostra terra”, hi anotava descripcions del paisatge, croquis orientatius, observacions linüístiques, escrits i anotacions que després utilitzaria en al redacció del Canigó i altres obres literàries.

La sèrie “Paisatges Impossibles” neix sobretot de l’admiració que sento cap als pintors i artistes plàstics que han tractat abastament el tema del paisatge al llarg dels anys, des que va deixar de ser tan sols el fons del quadre per passar a convertir-se en el tema principal de l’obra, així com també pel meu reconeixement als escriptors que ens fan imaginar i ens traslladen a terres ignotes que només cada un de nosaltres coneixerem tot interpretant-les a la nostra manera.

Quan estem envoltats pel paisatge la mirada es perd fins l’infinit i no hi ha límits però quan n’enmarquem un troç a través d’una finestra o n’enquadrem un troç amb una càmara fotogràfica aquell fragment prèn un altre sentit, ens el fem nostre. Estimar la terra i el paisatge que ens envolta m’ha portat a cercar nous paisatges que un cop atrapats ja es converteixen en impossibles, es quan els trasllado a petites peces que es poden portar al damunt com finestres que conviden a l’espectador a imaginar i fabular.

 

“Worked Land”
Brooch. 4 x 8 x 0,7 cm. Nickel silver and enameled copper.

 

“Trees and River”
Brooch. 6.5 x 9 x 1.5 cm. Nickel silver and enameled and oxidized copper.

Today I present my recent work: brooches from the “Impossible Landscapes” Series. You can find more information about my jewelry by clicking here and about my daily work visiting my Facebook Fan Page.

 

Avui us presento el meu treball recent: fermalls de la sèrie “Paisatges impossibles”. Trobareu més informació sobre la meva feina de joieria clicant aquí i del meu treball diari visitant la meva Fan Page del Facebook.

 

 


10 Responses to “My Recent Work: “Impossible Landscapes” Series”

 1. Martina says:

  Beautiful works Montserrat! Well done! :)

 2. paula says:

  Hi dear Monserrat!

  What a great work you present! Absolutely outstanding and I think you have made big and interesting advancement that is nice to take part off. I wish you good luck and keep up the good work.

  With love and thoughts Paula.

 3. Sylvia says:

  Fabulous as usual!

 4. aingeru says:

  Que bonitas piezas, Montserrat…. Beautiful as you are!!

 5. kim says:

  a really wonderful exploration with unexpected details, thank you for sharing your landscape jewels!

 6. Montserrat Lacomba says:

  Thank you very much for your comments friends, I appreciate them a lot!

 7. María says:

  Hola, Montserrat:
  Un fantàstic treball!
  M’agrada molt. És diferent i únic.
  Enhorabona!

 8. Montserrat Lacomba says:

  Kim! Thank you very much for your comment, you know that I like to share my work!

  Maria, moltes gràcies per les teves paraules, m’animen molt. Estic treballant amb molt d’entusiasme.

 9. Montserrat Lacomba says:

  Muchísimas gracias Marianne por el estupendo post que has dedicado a mi trabajo. Ya he incluido el link en la sección “My Work”. ¡Nos vemos mañana en Girona!

Leave a Reply

*