Wednesday, October 10th, 2012

Jewelry Week in Barcelona: Awards

 

 

 

The Alchimia School of Contemporary Jewellery celebrates the second edition of its “Alchimia Award” which will be granted to one of the promising young students from the Catalan schools participating in this year’s edition of “Joya.”

L’escola de Joieria Contemporània Alchimia celebra la segona edició del seu premi ”Alchimia Award” que serà lliurat a una jove promesa d’entre els estudiants de les escoles catalanes que participen aquest any a “Joya“.

 

 

 

Next Friday, Grupo Duplex and its magazine Arte y Joya will present the award “III Arte y Joya International Award” to one of the participating artists in the second edition of the Contemporary Jewellery Yearbook 2012-2013 at the FAD’s Auditorium in Barcelona.

El proper divendres, el Grupo Duplex i la seva revista Arte y Joya lliuraran el premi “III Premio Internacional Arte y Joya” a un dels participants en l’edició del llibre Contemporary Jewellery Yearbook 2012-2013 a l’auditori del FAD de Barcelona.

 

 

 

La Basílica Galería will also award a selected artist in “Joya” 2012. The awards ceremony will be held October 13th at 9 pm on the fair premises.

La Basílica Galería premiarà a un dels artistes seleccionats a “Joya” 2012. La cerimònia del premi es celebrarà el dia 13 d’octubre a les nou del vespre a la mateixa fira.


Leave a Reply

*