Thursday, June 21st, 2012

Catalina Gibert Nadal Presents “Llimona” in the Exhibition “Purus” at Alchimia

 

As free as a lemon is,

As free as the best things in life are.

A sentence, an statement by itself.

A real, life, colourful fruit as a symbol of what is essential in life.

Going, step by step, reducing what is superfluous and getting, finally, a shape, a colour, that evokes immediately what a lemon is, what life is.

 

Tan lliure com és una llimona,

Tan lliures com són les millors coses a la vida.

Una frase, una declaració per ella mateixa.

Una fruita real, plena de vida i color com a símbol del que és essencial a aquesta vida.

Anant, pas a pas, reduint el que és superflu, per així obtenir una forma, un color, que ens evoca, immediatament, el que és una llimona, el que és la vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalina Gibert Nadal presents her project “Llimona” in the exhibition “Purus,” the 2012 graduation show from Alchimia jewelry school.

The research of an individual artistic language by 11 artists is guided by Ruudt Peters and presented in the exhibition “Purus” with Christoph Zellweger curating the eleven collections. You can find more information on Alchimia’s blog by cicking here, here and here. Participating atists: Valentina Caprini, Andrea Coderch Valor, Patrick Davison, Catalina Gibert Nadal, Sam Hamilton, Dinah Lee, Ji Yang Lee, Weronika Marek, Izabella Petrut, Giulia Savino, Anna Helena Van de Pol de Deus.

 

Catalina Gibert Nadal presenta el seu projecte “Llimona” a l’exposició “Purus“, el show de graduació 2012 de l’escola de joieria Alchimia.

La recerca d’un llenguatge artístic individual d’11 artistes ha estat guiada per en Ruudt Peters i presentada a l’exposició “Purus” amb Christoph Zellweger coordinant les onze col·leccions. Podeu trobar més informació al blog d’Alquimia clicant aquí, aquí i aquí. Artistes que hi participen: Valentina Caprini, Andrea Coderch Valor, Patrick Davison, Catalina Gibert Nadal, Sam Hamilton, Dinah Lee, Ji Yang Lee, Weronika Marek, Izabella Petrut, Giulia Savino, Anna Helena Van de Pol de Deus.

 

 

 


Leave a Reply

*