Saturday, April 7th, 2012

La Basílica Galería in Barcelona

 

 

 

 

A few days ago I visited La Basílica Galería, a big space in Barcelona’s downtown dedicated mainly to the sale of jewelry. In their more than fifty showcases you can see lots of jewels by different artists. I met there with my friend Marta Sànchez, editor of 18kt blog, who told me it would be really difficult to not find the jewel you want!

 

Fa uns dies vaig visitar La Basílica Galería, un espai molt gran al centre de la ciutat de Barcelona dedicat principalment a la venda de joies. En les seves més de cinquanta vitrines es poden veure un munt de joies de diferents artistes. Allà em vaig trobar amb la meva amiga Marta Sànchez, editora del blog 18kt, qui em va comentar que sería difícil no trobar-hi la joia que cerques!


One Response to “La Basílica Galería in Barcelona”

Leave a Reply

*