Wednesday, March 28th, 2012

Marta Rudnicka

 

 

 

 

These are jewels by Marta Rudnika that were shown in a recent exhibition in Poland.

 

Aquestes són joies de la Marta Rudnika que ha mostrat recentment en una exposició a Polònia.


Leave a Reply

*