Tuesday, March 13th, 2012

“L’aparença sòlida de la matèria buida” Exhibition at Dterra

 

…“La visió de la matèria sòlida que ens proporciona la física actual s’assembla a un espai de relacions energètiques entre partícules distants entre sí, desenes de milers de vegades les seves pròpies dimensions.

Així, les formes, els colors, el tacte o la solidesa són experiències induïdes pel dinamisme energètic d’una estructura material quasi buida, en el sentit dels nostres conceptes macroscòpics.”….

 

 

Next Friday March 16th is the opening of the exhibition “L’aparença sòlida de la matèria buida” at Dterra Gallery with jewels by 16 artists and sculptures made with glass by Pilar Aldana. The exhibition runs until May 31st.

 

El proper divendres 16 de març és la inauguració de l’exposició “L’aparença sòlida de la matèria buida” a la galeria Dterra amb joies de 16 artistes i les escultures de vidre de la Pilar Aldana.


Leave a Reply

*