Wednesday, January 11th, 2012

Koetània: Marta S. Blanco and Daniel Bellido at Their Shop/Workshop in Barcelona


                                                              Photographs by Berta Tiana Alsina

In the Rambla Blai in Barcelona, in the heart of the Poble Sec area, Marta S. Blanco and Daniel Bellido opened a new space dedicated to contemporary jewelry named Koetània just over one month ago.  In an ancient building, which previously housed a toy shop, Marta designed a modern and warm space with different floors for their workshop and shop.

A la Rambla Blai de Barcelona, al cor del barri del Poble Sec, la Marta S. Blanco i en Daniel Bellido fa escassament un mes i mig que han obert un nou local dedicat a la joieria contemporània, es diu Koetània. En un antic edifici on hi havia hagut una botiga de joguines la Marta ha dissenyat un espai modern i acollidor de diferents nivells on es compagina taller i botiga.

                                                                                                     Photograph by Aingeru Rincón

These two enthusiastic and enterprising young people who had been working separately in jewelry, decided to combine their efforts to realize a new project in these complicated times.  This has not been easy.

Aquests dos il.lusionats joves emprenedors que ja treballaven en el món de la joieria d’autor per separat, han decidit sumar esforços i tirar endavant un nou projecte en aquests temps complicats, no els hi ha sigut fàcil.

                                                                                                      Photograph by Aingeru Rincón

In the showcases you can see pieces from 12 jewelers including both founders. They have combined different styles of jewelry to offer to their customers. Trying to be original and offering new projects, you can buy pieces on exhibit but also from a new service they offer called “Your idea is a jewel” which challenges each  represented artist to design a special jewel for any determined client.  For that service, one of the shop’s walls is a big chalkboard where the customer can draw the first sketches of their order.

A l’àrea que ocupa la botiga em mostren les vitrines i calaixos on s’hi poden veure peces de 12 autors inclosos ells dos. Han sabut combinar joieria i bijuteria  per tal d’oferir un ampli ventall als seus clients. En l’intent de ser originals i donar noves propostes, no són tan sols les peces exposades les que es poden comprar sinó que ofereixen un nou servei que ells anomenen “La teva idea és una joia” que consisteix en que cada un dels autors pot fer una joia especial per un client determinat. És per això que una de les parets de la botiga és una gran pissarra on el client pot dibuixar els primers esboços del seu encàrreg.

Another  area of the shop is reserved for presentation of temporary exhibitions about jewelry and arts and crafts where Marta and Daniel will feature artists from this area of the city to make themselves known.  In this space, from January 11th to 28th, there will be an exhibition called “La insignia del mestre artesà 2012,”  with 57 pieces actually showing the most innovative jewelry in Catalonia.

Una altra zona de la botiga l’han reservat per exposicions temporals no sols de joieria sinó també d’altres activitats artístiques i artesanals, la Marta i en Daniel volen així que artesans del barri trobin aquí un punt on donar-se a conèixer. De l’11 al 28 de gener aquest espai l’ocuparà la mostra “La insignia del mestre artesà 2012”, un recull de 57 peces que il·lustren el panorama de la joieria més innovadora de Catalunya.

                                                                                                      Photograph by Aingeru Rincón

Through a large wall of glass you can see the workshop where they have their spots for working as well two more for sharing.

A través d’una separació de vidre es veu el taller on a part dels seus punts de treball n’hi ha dos més pensats per compartir.

 

Marta S. Blanco, from Insectes Collection

 

Marta S. Blanco, from Plec Collection

 

 Marta S. Blanco, from Hanami Collection

Marta, influenced by her time in Japan, makes minimalist jewels.  While we speak I am captivated by her earrings representing small dragonflies, simply made and a decisively well-crafted pieces.   She tells me that in that foreign country they prefer calm jewelry where empty space mainly predominates, since for the Japanese people the long decorative pins used in the hair are most important and their nature is the true jewel.

La Marta, influenciada per la seva estada al Japó, fa joies minimalistes. Mentre parlem els ulls se me’n van a les seves arracades que representen petites libèl·lules, de línia simple i ben resoltes.  M’explica que en aquell país es porta la joia suau, molt lleugera, on predominen els espais buits, l’agulla pel cap és pels japonesos la peça més destacable i la natura és per a ells  la vertadera joia.

 

Daniel Bellido, from Modular Collection

 

Daniel Bellido, from Macaret Collection

 

Daniel Bellido, from Fossil Collection

 

Daniel, who loves sea diving, is inspired by the seafloor, recreating experienced or imaginary scenes by making jewels that explore volumes and mechanisms finished with particular textures and oxidations.

En Daniel, que és un amant del submarinisme, s’inspira principalment en el fons marí i així tot recreant escenes viscudes o imaginàries fa les seves joies construint volums i mecanismes als que acaba donant unes particulars textures i oxidacions.

Marta S. Blanco and Daniel Bellido believe absolutely in collective work and the way collaboration enriches through sharing. Together they make a good team and I’m really grateful for the time they dedicated to me, explaining their work and projects. Good luck!

La Marta S. Blanco i en Daniel Bellido creuen fermament en el treball col.lectiu i en com enriqueix el fet de compartir, tots dos fan un bon equip i els hi agraeixo molt l’estona que van dedicar a explicar-me la seva feina i els seus projectes. Bona sort!


3 Responses to “Koetània: Marta S. Blanco and Daniel Bellido at Their Shop/Workshop in Barcelona”

 1. Arnald says:

  Aquest espai és una passada!!
  Aneu-hi, que us agradarà!

 2. Lluís Duran says:

  Recomiendo visitarlo,es un espacio fresco y lleno de energía.

 3. Kim says:

  everything about this gallery and the owner’s jewelry is exquisite!

Leave a Reply

*