Friday, November 25th, 2011

"Collect Rocks, Plant Flag" Exhibition at S O Gallery

Alexander Blank, Smiley, 2007
David Bielander, Wiener & Weisswurst, (wood from original Thonet chair nr.14), 2009
Benjamin Lignel, Supplement (gonades nr.5), 2011
Gemma Draper, apertura 17, 2009
Marc Monzó, Fire, gold, 2009
Manon van Kouswijk, Pearl Grey, 2009
Sari Liimatta, Morbid, 2008
Last chance to visit ”Collect Rocks, Plant Flag” at Gallery S O in London, an exhibition curated by Leo Caballero, Amador Bartomeu (Klimt02), and with the support of Benjamin Lignel.  The exhibit runs until November 27th.

Últims dies per veure l’exposició “Collect Rocks, Plant Flag” a la galeria S O de Londres, una exposició organitzada per en Leo Caballero, l’Amador Bartomeu (Klimt02) i el amb el suport d’en Benjamin Lignel.  L’exposició s’acaba el 27 de novembre.

Artists Artistes:
Alexander BlankDavid BielanderBenjamin LignelGemma DraperMarc MonzóManon van KouswijkSari Liimatta


Leave a Reply

*