Friday, November 4th, 2011

"Hide n’ seek" Exhibition by Melanie Isverding at Galerie Rob Koudijs in Amsterdam

Melanie Isverding on the left

On October 22nd I was lucky enough to be at the opening of the exhibition “Hide n’ Seek” by Melanie Isverding at Galerie Rob Koudijs in Amsterdam. When I arrived, a woman was modeling one of the necklaces and a few minutes later a red dot appeared next to it.  It’s not strange because Melanie‘s jewelry catches the eye and looking inside their forms makes one wish to walk into them.

El 22 d’octubre vaig tenir la sort de poder assistir a la inauguració de l’exposició ”Hide n’ Seek” de la Melanie Isverding a la galeria Rob Koudijs a Amsterdam. Quan vaig arribar, una senyora s’estava emprovant un dels seus collarets i pocs minuts més tard un punt vermell va aparèixer al seu costat. No té res d’estrany perquè les joies de la Melanie t’atrapen i obsevant les seves formes per dins voldries poder passejar-t’hi.

The exhibition runs until December 3rd.

L’exposició serà oberta fins el 3 de desembre.


One Response to “"Hide n’ seek" Exhibition by Melanie Isverding at Galerie Rob Koudijs in Amsterdam”

  1. s.c says:

    Great space structures in this jewels. Like them

Leave a Reply

*