Friday, October 14th, 2011

"That’s So Ebendorf-Pieces Past and Present" Exhibition by Robert Ebendorf at Gallery Loupe

You can visit the exhibition That’s So Ebendorf – Pieces Past and Present by Robert Ebendorf at Gallery Loupe until November 6th.
The first time I saw this jeweler’s work was on Lorena Angulo’s blog.

Fins el 6 de novembre es pot visitar l’exposició That’s So Ebendorf – Pieces Past and Present de Robert Ebendorf a la galeria Loupe.
La primera vegada que vaig veure el treball d’aquest joier va ser al blog de la Lorena Angulo.


Leave a Reply

*