Thursday, September 1st, 2011

Marta Roca Solé


Daily Topography
This project come from the aim ofworking with different materials and the experimentation.
I’ve used newspaper and glue to make ahard block to work on it. Newspaper because there are lots of happenings andevents all in one fold. happened in different places or just in one.
My surprise was that eroding thematerial, I could see things, parts of the happenings, same as the wind and thewater do with a mountain.
Materials: Paper, glue, silver.

Topografia cotidiana 
Aquest projecte neix de la necessitat permanent detreballar amb materials diferents. En aquest cas s’ha utilitzat paper de diariencolat, paper de diari i no un altre pq el diari relata successos, fets quehan succeït en un mateix lloc i en diferents llocs, tots junts en un plec.
La meva sorpresa va ser descobrir que mitjançantuna erosió aquells sucesos veien la llum, es deixaven intuïr, igual que passaamb el sòl o amb una muntanya amb l’acció de l’aigua i el vent, en definitivaamb el pas del temps.
Materials: Paper, cola, plata.
These are some pieces from “Daily Topography,” one of the projects by Marta Roca Solé who is studying Jewelry at Escola Massana and is working at the Majoral Company in Barcelona. 
Aquestes són algunes peces del projecte “Topografia cotidiana” de la Marta Roca Solé que estudia Joieria a l’Escola Massana i treballa a l’empresa Majoral a Barcelona.

Leave a Reply

*