Tuesday, August 23rd, 2011

Selda Okutan and her Gallery in Istanbul

A few days ago, Turkish jeweler Selda Okutan opened her own Gallery in Istanbul. Good luck Selda!
Fa uns dies, la joiera turca Selda Okutan va obrir la seva pròpia galeria a Estambul. Bona sort Selda!

Her jewels are made with gold, silver and precious stones, and often show human figures appearing as the principal motif or as module that repeats itself. You can find more of her jewelry al her Etsy shop.

Les seves joies són d’or, plata i pedres precioses i sovint apareix la figura humana, ja sigui com a motiu principal o com a mòdul que es repeteix. Podeu trobar més de les seves joies a la seva botiga Etsy.


Leave a Reply

*