Friday, July 22nd, 2011

Vanessa Aerts

In these jewels Vanessa Aerts uses lines to configure geometric shapes.

En aquestes joies la Vanessa Aerts utilitza línies per configurar formes geomètriques.


Leave a Reply

*