Friday, July 8th, 2011

Moramoradesign, Gabriela Mora

Laser cut pieces that combine resin and silver made by architect Gabriela Mora. For more information you can visit her website and her blog.

Peces de plata i resina tallades amb làser de l’arquitecte Gabriela Mora. Podeu trobar més informació visitant el seu web i el seu blog.


Leave a Reply

*