Monday, June 13th, 2011

Martina Pont

Jewels made with resin, glass and glass fiber by Martina Pont who is currently showing her work in an exhibition at Alea Gallery in Barcelona.

Joies fetes amb resina, vidre i fibra de vidre de la Martina Pont que actualment mostra el seu treball en una exposició a la galeria Alea de Barcelona.


Leave a Reply

*