Monday, May 23rd, 2011

Montse Basora

El meu primer contacte amb la joieria va ser a través de la plata però a mesura que em vaig endinsant en aquest món m’agrada anar incorporant nous materials que em permetin ampliar el meu llenguatge plàstic. La plata, el paper, la resina, la fusta, etc., cada un d’ells té un potencial expressiu diferent que aprofito per transmetre una idea o sensació. En moltes ocasions el diàleg entre els materials pot arribar a ser tant important com la forma mateixa de la peça.

When we meet at Taller Perill in Barcelona to show and share comments about our works, Montse Basora always surprises me.  I like her facility to alternate between materials and the solutions she finds.  Her solutions to the themes we propose for ourselves become pieces very elaborate in concept and technique despite the fact that she presents them with a lot of discretion.
Montse Basora participates in the Joyas Sensacionales group coordinated by jeweler Silvia Walz.

Quan ens trobem al Taller Perill a Barcelona per mostrar-nos i comentar els nostres treballs la Montse Basora sempre em sorprèn, m’agrada la facilitat que té per canviar de material i les solucions que troba. Les seves respostes als temes que ens proposem són peces elaborades conceptualment i tècnicament malgrat que ella acostuma a presentar-les amb molta discreció.
La Montse Basora forma part del grup Joyas Sensacionales coordinat per la joiera Silvia Walz.


Leave a Reply

*