Monday, May 9th, 2011

Mahtab Hanna

Mahtab Hanna uses for her jewelry a combination of classic and innovative materials including silicon, plastic, ceramics, glass, fabrics, pearls, precious and semi-precious stones and metals.

Mahtab Hanna fa servir per les seves joies una combinació de materials clàssics i innovadors que inclouen silicona, plàstic, ceràmica, vidres, teixits, perles, pedres precioses i semi-precioses i metalls.


Leave a Reply

*