Wednesday, May 4th, 2011

Primitivism

By Rosa Nogués Freixas

 Judy McCaig
Alicia Giráldez
 Kay Sekimachi

From the point of view of contemporary art, primitivism plays an important role.  It expresses condensed impulses through the artist’s language and sensibility that leads to creativity and free imagination.
The jewel’s expressiveness makes it more than a small sculpture, since behind it there’s a mystical world full of passions, instincts, fears… feelings that obey no rules of the present, the past, nor of its origin or history.

Des del punt de vista de l’art contemporani el primitivisme juga un paper transcendental, expressant-se a través de la sensibilitat i del llenguatge de l’artista, condensant pulsions que porten a crear i manifestar la imaginació d’una manera  lliure.
L’expressivitat de les joies fan que no siguin només petites escultures, sinó que darrera d’elles existeixi un univers místic, ple de passions, instints, pors… sentiments que no obeeixen les lleis del temps, el passat, l’origen ni la història.

Judy McCaig, Alicia Giráldez, Angelio Batle, Donna D’Aquino, Sebastian Buescher, Kay Sekimachi.


Leave a Reply

*