Thursday, March 31st, 2011

Munich, the Big Showcase

 By Rosa Nogués Freixas

Despite highlighting the great movement that generates the celebrations of Talente and Schmuck, Munich is also renowned for the attraction of numerous galleries, even diaphanous spaces used as “windows” for small art works.
This year, such amazing areas were highlighted with unusual lighting like the LOOK exhibition, including the exhibition of pieces from an important collector of contemporary jewelry located inside an abandoned underground of the city. Once again, Munich surprised us with new contexts and creation new scenarios that every year follow trends in the field.

A part de destacar pel gran moviment que genera la celebració dels actes Schmuck i Talente, Munich també es distingeix per l’atractiu de les nombroses galeries de les que disposa, com dels espais diàfans que s’utilitzen com “aparadors” de les petites obres d’art.
Aquest any, han destacat espais tan sorprenents que comprenen des d’una il·luminació poc habitual com és el cas de l’exposició LOOK, fins l’exhibició de les peces d’una important col·leccionista de joieria contemporània ubicada a la boca d’un metro abandonat de la ciutat. Un any més, Munich ens sorprèn pels nous contextos i per la creació d’escenaris que any rere any marquen tendència en el camp.


Leave a Reply

*