Tuesday, March 22nd, 2011

Eva Girbes

Eva Girbes studied jewelry at The Massana School in Barcelona. Sometimes, when I’m seeing her pieces, my thoughts fly sweetly to childhood as if I have in my hands the most loved toys. Eva is a member of the Joyas Sensacionales group coordinated by Silvia Walz.

L’Eva Girbes ha estudiat joieria a l’Escola Massana de Barcelona i, a vegades,  en contemplar les seves peces el pensament em vola dolçament cap a la infància, com si tornés a tenir entre les mans aquells juguets més estimats. L’Eva forma part del grup Joyas Sensacionales, coordinat per la Silvia Walz.


Leave a Reply

*