Tuesday, February 22nd, 2011

Between Science and Art

Arthur Hash
Hilary Pfeifer

Jillian Moore

 

Annamaria Zanella
Douglas J. Bucci

There is an interesting connection between art and science.  Perhaps it is the desire to discover what lies beyond the human eye, a desire to know this “microworld” that surrounds us, so close but yet so far away.
One quality of art is that it can transmit, among many things, knowledge and waking concerns, and this is one of the concepts inspiring the selected artists:  Hilary Pfeifer, Douglas J. Bucci, Jillian Moore, Arthur Hash and Annamaria Zanella.

Hi ha una connexió interessant entre l’art i la ciència, potser és el desig de descobrir què hi ha més enllà de l’ull humà, el desig de conèixer aquest “micromón” tan proper i a la vegada tan llunyà que ens envolta.
Una de les qualitats de l’art és que pot transmetre entre altres coses, coneixements i despertar inquietuds, i aquesta és una de les propostes dels artistes seleccionats: Hilary Pfeifer, Douglas J. Bucci, Jillian Moore, Arthur Hash i Annamaria Zanella.


Leave a Reply

*