Thursday, February 17th, 2011

Nature

 Auba Pont
 Helena Lehtinen
 Emanuela Duca
Silvia Walz
Julie Blyfield
Sebastian Buescher
Mari Ishikawa
Considering that artists are inspired by things around them, it is not surprising that nature is a recurrent and much loved theme.
Mari Ishikawa, Emanuela Duca, Silvia Walz, Julie Blyfield, Auba Pont, Helena Lehtinen and Sebastian Buescher are examples of jewelers who work around this topic. We can see the relationship that each author holds with nature, preserving, recreating and expressing it in their individual and personal ways.
Tenint en compte que els artistes s’inspiren en allò proper, no és estrany que la natura sigui un tema tan recurrent com a la vegada estimat.
Mari Ishikawa, Emanuela Duca, Silvia Walz, Julie Blyfield, Auba Pont, Helena Lehtinen i Sebastian Buescher són exemples de joiers que treballen al voltant d’aquest tema. Veiem la relació que guarda cada autor amb la natura, preservant, recreant i plasmant-la d’una manera tan individual com personal.

2 Responses to “Nature”

  1. Taller Perill says:

    Beautiful selection

  2. EL TREBOLDE 4 says:

    És una selecció sensacional

Leave a Reply

*