Thursday, December 9th, 2010

Laura GC and the Centro de Estudios Joyeros de Madrid

Recently, I traveled for some days to Madrid where I spent time with jeweler Laura GC.  We met last summer at the on-line community Crafthaus.

Recentment he passat uns dies a Madrid  i ho he aprofitat per trobar-me personalment amb la joiera Laura GC a qui vaig conèixer aquest estiu per mitjà de la comunitat on-line Crafthaus.

Laura showed me the Centro de Estudios Joyeros de Madrid, the jewelry school of Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros in Madrid, where she and her father, Faustino González who is also jeweler, are teaching.  In addition, she introduced me Alicia Solinís, Director of the center, who told me that the association was created in 1572 and informed about courses they offer.

La Laura em va ensenyar el Centro de Estudios Joyeros de Madrid, l’escola de joieria del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros, on ella i el seu pare, Faustino González que també és joier, dónen classes. A més, em va presentar a la Alicia Solinís, directora del centre, qui em va parlar de l’antiguitat d’aquest gremi, que va néixer el 1572, i em va donar informació sobre els cursos que s’imparteixen.

Laura likes to create jewels that you can wear easily, that are comfortable and durable. She declares her preference for geometric forms as she puts  her bracelet “Laberinto” over my hands and tells me that her greatest interest is handmade work that does not neglect experimentation with different materials.  I admire the precision she uses to make one-of-a-kind pieces and she mainly works for order. Thank you Laura for sharing a visit with me.

A la Laura li agrada crear joies que es puguin posar fàcilment, que siguin còmodes i que durin. Em comenta la seva preferència per les formes geomètriques mentre em posa a les mans el braçalet “Laberinto” i m’explica que el treball manual és el que més li interessa sense deixar de banda la experimentació amb materials diversos, admiro aquest treball tan acurat. Acostuma a fer peces úniques i principalment treballa per encàrreg. Gràcies Laura per l’estona que vàrem compartir.


Leave a Reply

*