Thursday, October 28th, 2010

"Conexions/Transversals" Group Exhibition at Amaranto

Connexions / Transversals
Parlar de la renovació de la joieria catalana, és parlar també de l’Escola Massana. Quan a finals dels anys cinquanta, el joier i pintor Manel Capdevila, es fa càrrec d’organitzar el nou departament de joieria, va aportar la seva experiència com artista, per concebre les seves classes com una aula oberta, en la qual tenien cabuda tota mena de idees i materials nous, impulsant la cultura del disseny i el projecte per sobre de tota mena de forma incontrolada i estereotipada. Amb el pas del temps l’Escola Massana s’ha convertit en un centre de referència dins del món de la joieria contemporània internacional, i aquest prestigi la guanyat perquè ha sabut mantenir una metodologia pedagògica que no ha oblidat els orígens de l’ofici, però que també ha sabut obrir-se a nous horitzons i trobar un espai dins del món de les arts contemporànies. Això a estat possible gràcies a les aportacions, fetes des de diferents sensibilitats, de les experiències professionals dels professors, col·laboradors i artistes invitats, que durant aquets anys han mantingut un contacte continuat amb el Departament de Joieria.

Ramon Puig Cuyàs

Today is the opening of the group exhibition “Conexions/Transversals” at Amaranto. Teachers from the Jewelry Department of Massana School show us their particular visions of contemporary jewelry.

Avui s’inaugura l’exposició col·lectiva “Conexions/Transversals” a Amaranto. Professors del Departamnet de Joieria de l’Escola Massana ens mostren les seves particulars visions de la joieria contemporània.

Participating artists / Artistes que hi participen:
Carmen Amador, Carles Codina, Elisabet Puig Barral, Josep Carles Pérez, Judy McCaig, Pilar Cotter, Ramon Puig Cuyàs, Silvia Walz, Tensi Solsona, Úrsula Viñolas.


Leave a Reply

*