Tuesday, September 28th, 2010

Exhibitions at Artesania Catalunya

Exposició Cadàver exquisit Exposició Cadàver exquisit

Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona

Until October 12th you can visit the exhibitions “Cadàver exquisit” and “Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona” at Artesania Catalunya.
The Pepita de Oro group’s “Cadàver exquisit” shows the results their joint work that consists of the transformation of a piece that traveled between their hands. This collective’s members are: Patrick Alvarez, Maria Fernández, Mireia Jané, Diana López, Iona Morris, Maria Ninot i Sandra Yelo. On the other hand, with the ‘”Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona” exhibition, there is still a short period of time left to enjoy “Joya“.

Photographs by Jordi Aparicio Manchado.

Fins el dia 12 d’octubre es poden veure a Artesania Catalunya les exposicions “Cadàver exquisit” i “Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona”.
El grup Pepita de Oro mostra a “Cadàver exquisit” els resultats d’un treball de conjunt que consisteix en la transformació d’una peça que va passant per les seves mans. Els components d’aquest col·lectiu són: Patrick Alvarez, Maria Fernández, Mireia Jané, Diana López, Iona Morris, Maria Ninot i Sandra Yelo.
D’altra banda amb l’”Exposició Setmana de la Joieria Contemporània de Barcelona” s’allarga una mica més el període de temps per gaudir de “Joya“. 

Fotografies fetes per en Jordi Aparicio Manchado.


Leave a Reply

*