Tuesday, September 21st, 2010

Marina Massone

Marina Massone is a jewelry designer.  I agree with Trine, author of the Art Forward blog, regarding the uses she makes of rhythm and movement.

La Marina Massone és dissenyadora de joies. Comparteixo el que d’ella comenta la Trine al seu blog Art Forwad respecte a l’utilització del ritme i el moviment.


Leave a Reply

*