Friday, August 20th, 2010

Silvia Walz. New website

Jeweler Silvia Walz presents her new website where you can see an extensive collection of works showing her long trajectory and also information about the projects and courses she teaches. I admire her tremendous capacity for work, but overall what I like from Silvia is the restless eagerness to discover that drives her to constantly search and experiment with new techniques and materials.

La joiera Silvia Walz presenta el seu nou webon s’hi pot veure un ampli recull de treballs de la seva llarga tragectòria, així com també informació sobre els projectes i cursos que ella imparteix. Admiro la seva gran capacitat de treball però, sobretot, el que més m’agrada de la Silvia és la inquietud i l’afany per descobrir que la porten a cercar i experimentar constantment amb noves tècniques i materials.


Leave a Reply

*