Wednesday, June 23rd, 2010

Dania Chelminsky

This artist uses contrasting materials and her work evokes for me histories and memories.
Klimt02.

Aquesta artista utilitza materials contrastats i el seu treball m’evoca històries i records.
Klimt02.


Leave a Reply

*