Thursday, June 10th, 2010

Kaylee Russotti

This artist uses different materials to investigate the development and transformation of the funnel form. She has recently been one of the featured artists on Crafthaus.

Aquesta artista investiga el desenvolupament i la transformació de la forma d’embut a través de diferents materials. Ha estat una de les artistes destacades a Crafthaus els darrers dies.


Leave a Reply

*