Monday, June 7th, 2010

Dimitar Delchev

“It is not the high cost of the material that makes a jewel valuable. It is up to the designer’s imagination and that of the person who possesses and wears it,” says Dimitar Delchev and I absolutely agree with him. You can visit his exhibition “Funny Things” until June 25th at Gallery Reverso.
Via Klimt02.

“No és el cost elevat del material que fa que una joia sigui valuosa. El seu valor depèn de la imaginació del creador i de la persona que la posseeixi i se la posi”, són paraules de Dimitar Delchev amb les que estic totalment d’acord. La seva exposició “Funny Things” es pot visitar a la Galeria Reverso fins el dia 25 d’aquest mes.
Via Klimt02.


One Response to “Dimitar Delchev”

  1. Don says:

    Cool collection- who needs gold and diamonds???

Leave a Reply

*