Tuesday, May 11th, 2010

Connie Jan

These works refer to plastic surgery.  Some pieces transform similarly to ways the body responds. Connie Jan is one of this week’s featured artists on Crafthaus.

Aquests treballs fan referència a la cirugia plàstica. Algunes peces es van transformant segons com respon el cos. La Connie Jan és una dels artistes destacats durant aquesta setmana a Crafthaus.


Leave a Reply

*