Thursday, April 29th, 2010

Yael Krakowski

Color is fundamental in this artist‘s work.
Klimt02.

El color és fonamental en el treball d’aquesta artista.
Klimt02.


Leave a Reply

*