Tuesday, April 13th, 2010

Danielle Vroemen

In this series based on geometry, the designer is inspired by the five platonic solids.

En aquesta col.lecció basada en la geometria la dissenyadora s’inspira en els cinc cossos platònics.


Leave a Reply

*