Monday, April 5th, 2010

Kelsey Simmen

This artist‘s work ranges from jewelry to installation and her materials include items of medical waste.  The last image shows a small container for sugar, honoring the importance of being prepared in case of low blood sugar.
El treball d’aquesta artista va de la joieria a la instal.lació. Una part del material que utilitza és material mèdic de rebuig. La darrera imatge mostra un contenidor de sucre fent referència a la importància d’estar preparat en cas de una baixasa de sucre a la sang.

Leave a Reply

*