Monday, March 22nd, 2010

Factotum at Dterra

Margarita Alonso
Josep Raventós
Ana García Moya
Selma Leal
Beatriz Cobos

With the exhibition “The Treasures of Childhood,” the Factotum Group invites us to recall the years we have all lived — of innocent games and fairy tales. These jewels transport us to our past and any detail could be the cause to awaken thoughts from the most hidden corners of memory.
The Factotum Group is formed by: Margarita Alonso, Josep Raventós, Ana García Moya, Selma Leal, and Beatriz Cobos. You can visit the exhibition until April 17th at dterra in Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
More information at Cugat TV.

Amb l’exposició “Els Tresors de la Infància” el grup Factotum ens convida a rememorar aquells anys que tots hem viscut de jocs innocents i contes de fades. Les joies ens porten a viatjar al nostre passat i qualsevol detall pot ser el desencadenant que ens faci despertar instants adormits en el racó més amagat de la memòria.
El grup Factotum està format per: Margarita Alonso, Josep Raventós, Ana García Moya, Selma Leal i Beatriz Cobos. L’exposició es pot visitat fins el dia 17 d’Abril a dterra a Sant cugat del Vallès (Barcelona).
Més informació a Cugat TV.


Leave a Reply

*