Saturday, March 13th, 2010

Anne Lene Løvhaug
This jeweler has been using textile techniques and materials for a long time. These jewels are from “The organs” series. She is one of the artists has took part in Schmuck 2010.

Aquesta joiera ha fet servir materials i tècniques tèxtils durant molt de temps en el seu treball i les imatges es corresponen a peces de la sèrie “The organs”. És una de les artistes que ha participat a Schmuck 2010.


Leave a Reply

*