Monday, March 8th, 2010

Paradigma


Fins el dia 16 d’aquest mes es pot visitar la magnífica exposició “Paradigma” a l’Escola Massana. Els professors dels departaments de joieria de la BIAD, Birmingham City University i de l’Escola Massana de Barcelona mostren els seus treballs que van des de propostes més conceptuals fins joies d’ús més comú com són els collarets i penjolls. L’exposició evidencia que la diversitat d’idees i conceptes ja no ve tant donada pel fet de pertànyer a una determinada cultura sinó que la comunicació i globalització condueixen a llimar les similituds i diferències.

Until March 16th you can visit the magnificent exhibition “Paradigma” at Escola Massana in Barcelona. Teachers from the jewelry departments at BIAD, Birmingham City University, and Escola Massana show us their work that ranges from more conceptual projects to jewels of more typical use such as necklaces and pendants. The exhibition makes it evident that diversity of ideas and concepts does not owe as much to any certain culture; communication and globalization are in control and iron out the similarities and differences.

Participants:
Birmingham – Jack Cunningham, Jivan Astfalck, Jo Pond, Zoe Robertson, Terry Hunt, Anna Lorenz, Karen Bartlett & Bridie Lander.
Barcelona – Ramon Puig Cuyàs, Silvia Walz, Judy McCaig, Carmen Amador, Úrsula Viñolas, Carles Codina i Elisabet Puig.


El catàlegThe catalogue


Leave a Reply

*