Friday, March 5th, 2010

Emily Gill
La majoria de les joies d’aquesta artista fan referència a plantes i flors. M’agraden molt les peces d’esmalts.
Metal Arts Guild of Canada.

Many of this artist‘s jewels refer to plants and flowers. I love her enameled pieces.
Metal Arts Guild of Canada.


Leave a Reply

*